Valmiit regulaattorit

Jos ei halua tehdä varsinaista säätöosaa itse ja haluttu maksimivirta on riittävän pieni (1-1,5 A), voi käyttää valmiita regulaattoreita. Itse olen käyttänyt seuraavia hyvällä menestyksellä:


LM78xx – sarja

- virta 1A (TO-3 1,5 A)

- jännitteet 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 V

LM78Lxx-sarja

- virta 100 mA

- jännitteet 3,3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 V 

LM79xx – sarja negatiivisille jännitteille

- virta 1 A

- jännitteet 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 V

LM79Lxx

- virta 100 mA

- jännitteet 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 V


LM317 – säädettävä regulaattori

L200 – säädettävä regulaattori virtarajoituksella


Noiden lisäksi on tarjolla suuri joukko eri tarkoituksiin soveltuvia pieniä, suuria ja pienelle erotusjännitteelle sopivia regulaattoreita.


Noille kaikille on tyypillistä suuri sisäinen vahvistus takaisinkytkennässä. Sillä saadaan aikaan erittäin tarkkana pysyvä ulostulojännite koko kuormitusalueella. Siitä luonnollisesti seuraa herkkyys värähtelylle. Esimerkiksi LM78xx että LM79xx-srjat on varustettava keraamisella kondensaattorilla sisäänmenossa ja ulostulossa. Kondensaattorit on tinattava mahdollisimman lähelle lähtönapaa. Valmistajan suositusta on paras noudattaa. Erityisesti pitää varoa tilannetta, jossa sähköä tarvitseva kohde on induktiivinen. Kytkennästä syntyy erittäin helposti oskillaattori. Ulostuloon on laitettava paitsi se keraaminen 0,1 uF:n kondensaattori, mielellään myös 10 uF elektrolyytti.


LM78xx ja LM79xx-sarjoja voi käyttää myös säädettävänä regulaattorina kytkemällä maanastasta vastus maihin ja isompi säädettvä vastus (trimmeri) ulostulosta maanastaan. Kytkentä toimii yleensä hyvin, mutta ei vastaa enää sille asetettuja parhaita ominaisuuksia. Säädettävä kolminapainen regulaattori LM317 on tehty vastaavalla periaatteella toimivaksi. Olen käyttänyt sitä menestyksellä paljon. Sitä voi käyttää myös ohjaamaan tehotransistoreista kasattua virtavahvistinta ja rakentaa sillä tavalla kymmeniä ampeereja antavia virtalähteitä.

L200 on sisäiseltä rakenteeltaan monimutkaisempi kuin edelliset. Se ei ole kovin helppo komponentti, kska sen värähtelytaipumukset ovat melkoiset. Valmistajan antamat ohjeet sen käyttämiseksi eivät ole useinkaan riittävät. Jos käytetään sisäistä virtarajoitusta, ulostuloon ei voi laittaa kovin suurta kondensaattoria, koska oikosulkutapauksessa kondensaattorin purkautuminen oikosulun kautta yleensä tuhoaa ympärillä olevaa elektroniikkaa.

Ohje!

Jos on oskilloskooppi käytettävissä, kannattaa aina tutkia regulaattori tai rakennettu virtalähde laajalla kuormitusalueella. Värähtely saattaa olla alueella 100 kHz – 1 Mhz tai se on epämääräistä kohtinaa jonka Vpp-arvo voi olla jopa voltin luokkaa. Rakentamisessa on vältettävä pitkiä johtoja, liian ohuita johteita ja induktansseja käyttökohteessa. Virtalähde kannattaa suojata myös sulakkeella, joka on asennettu ulostuloon juuri ennen differentiaalivahvistimen jännitettä seuraavaa johdinta. Joissakin tapauksissa myös diodin juottaminen olustulosta sisäänmenoon pelastaa regulaattorin, jos se päättää värähdellä.

Paluu alkuun